Milwaukee® stara się spełniać i przewyższać wszelkie, międzynarodowe oraz europejskie standardy, dyrektywy zarówno dla konstrukcji, jak i bezpieczeństwa. Stałe programy badawcze i rozwojowe mają na celu przewidywanie i spełnianie przyszłych trendów rynkowych w zakresie wszystkich wymogów prawnych i wydajnościowych.

Projekt każdego z narzędzi Milwaukee sprowadza się do jednego stwierdzenia: elektronarzędzie musi być dostępne do użytku każdego dnia. Trwałe, niezawodne, bezpieczne narzędzia Milwaukee.